Hummel Küchenwerk stellt auf 2020 Insight um

Hummel Küchenwerk przechodzi na 2020 Insight Realizacja wszystkich procesów z nowym oprogramowaniem produkcyjnym

2020 2020 Dach, 2020 News, 2020 Poland

Od początku maja przedsiębiorstwo Hummel Küchenwerk z Norderstedt pod Hamburgiem zarządza całą produkcją mebli kuchennych za pomocą oprogramowania 2020 Insight. Wszystkie procesy począwszy od sporządzenia graficznej oferty aż po plan montażu z poddostawcami mają swoje odzwierciedlenie i są opracowywane w programie 2020 Insight.
„Zdecydowaliśmy się na 2020 Insight”, mówi prezes zarządu spółki Hummel Matthias Flick, „ponieważ jest to jedyny znany nam na rynku produkt, który pozwala na zarządzanie tak wszechstronnymi procesami produkcyjnymi.” Sporządzenie graficznej oferty umożliwia zaplanowanie wszystkich wariantów kuchni – dla lidera z północnych Niemiec, pracującego w sektorze B2B i obsługującego liczne firmy budowlane i deweloperskie, jest to warunek konieczny. „Oprócz dużej różnorodności wariantów mamy nieustannie zamówienia specjalne albo na wymiar”, kontynuuje Flick. Ta różnorodność musi być uwzględniona w dalszych procesach. Sven Heinrich, kierownik projektu w firmie Hummel: „Z powodu różnorodności wariantów umożliwianych klientom mieliśmy wysokie wymagania co do oprogramowania. Dzięki dostępności funkcji tworzenia i wdrażania wizualnych procesów przepływu materiałów program 2020 Insight sprawił, że możemy adekwatnie zareagować na wszystkie wymagania klientów. Elastyczność tego rozwiązania i udostępnione narzędzia pozwoliły nam na takie dopasowanie systemu, by odpowiadał on całkowicie potrzebom naszego przedsiębiorstwa.”

Pierwsza kompletna kuchnia powstała już w lutym w ramach programu testowego – potrzebne poprawki i koncepcje usprawnień zostały opracowane, a następnie wdrożone przez oprogramowanie. „Tak też mogliśmy być pewni, że przejście ze starego na nowy system do zarządzania będzie procesem płynnym”, wyjaśnia Sven Heinrich. Jego kolega z zespołu projektowego, Thorsten Schmidt, dodaje: „Dla nas istotne było również prawidłowe zdefiniowanie wszystkich etapów przejściowych pomiędzy różnymi działami i zniwelowanie ryzyka wystąpienia niepotrzebnych zakłóceń”. To wszystko udało się osiągnąć trzyosobowemu zespołowi projektowemu, wspieranemu nieustannie przez dwóch pracowników firmy 2020. Bez względu na to, czy chodzi o planowanie, podłączenie maszyn: docięcie, krawędzie i otwory we frontach, planowanie mocy przerobowych i zapotrzebowania, księgowość i plan montażu: wszystkie działy są ze sobą powiązane i stanowią gwarancję wydajnych i efektywnych procesów produkcyjnych.

„Mogliśmy nawet podpiąć do programu nasze plany projektów dla poszczególnych branż B2B, w związku z czym mamy jeden system ze wszystkimi informacjami i nie musimy koordynować oraz zarządzać wieloma rozwiązaniami obsługującymi tylko pojedyncze aspekty naszej działalności. Wszystkie statusy można wywołać jednym wciśnięciem przycisku, co już w pierwszym miesiącu znacznie poprawiło przejrzystość procesów i pozwoliło nam na jeszcze wydajniejszą produkcję”, podsumowuje Matthias Flick.

Firma Hummel Küchenwerk produkuje z programem 2020 Insight nawet 1000 kuchni miesięcznie
Hummel Küchenwerk
Hummel Küchenwerk
Program 2020 Insight dostarcza informacji potrzebnych do optymalizacji przycięcia oraz tworzy na pile etykiety przekazywane dalej w celu śledzenia elementów.
Punkty informacyjne wyposażone w sposób mobilny zwiększają przejrzystość i elastyczność produkcji.
Hummel Küchenwerk
Hummel Küchenwerk
Bogactwo wariantów jest cechą wyróżniającą firmę Hummel-Küchen
Thorsten Schmidt i Sven Heinrich z zespołu projektowego Hummel z dobrym duchem firmy Hummel
Hummel Küchenwerk

Share this Post